EPISODE 1

The resultant form is not given in the beginning. There is no prescribed procedure. There is only delimitation against the system of hierarchy. The first part was played out on 29 October. It was put together in cooperation with the Kostelec nad Orlicí refugee camp and Brno Krump Family Union Runners. 

Výsledný tvar není předem daný. Neexistuje žádný předem daný postup. Existuje jen vymezení vůči hierarchickému systému. 29/10/2014 . Vznikla ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV a brněnskou Krump Family Union Runners

concept: Aleš Čermák
performer: Jakub Gottwald, Michal CábPetr Skala
00497-fullsizerender_1
7f4e6-snicc81mek2bobrazovky2b2014-10-302bvc2a023-31-24